sobota 2. decembra 2017

                                           AUDI  SLAVIA   - Audi Universe 2017-

Trvale udržatelné materiály do interiéru- Čo je trvalo Udržatelné?- To, čo je preverené historiou- Tradičné slovenské materiály a remeslá. Audi je Prémiová značka a remeslá ako vylievanie cínom do reliéfu , či intarzia spolu s tradičným slovenským kožiarstvom v nás vyvolajú prémiový pocit. Ľan je mimoriadne priedušný, chladí v lete, hreje v zime. Taktiež je antibakterialny a antiplesnový. Konope je industriálny materiál budúcnosti- využijú sa všetky časti rastliny. Na slovensku je velká tradícia výroby viacerých produktov z konope. Je aj mnoho bio kompozitov, ako napríklad konopný beton. Plsť je stlačená ovčia vlna s mydlovou vodou- takže ide o naozaj ekologický materiál. Na tak malom teritoriu ako je Slovensko môžete nájsť množstvo paternových a materiálových inšpirácií. Ornamentálne SYMBOLY sú ako hieroglyfy, sú intuitívne a skratkovité. Preto sú vhodné na použitie ako znaky v ovládacích zariadeniach- je to rýchla a intuitívna informácia.  

Topic- Sustainable interior materials. What Is real Sustainability? - Sustainable is proven by history- Traditional Slovak materials and Crafts. Audi is a premium brand and handicraft such as casting- tinting into relief, or intarsia with traditional Slovak leatherwork,  creates a premium feel for us. The Linen is extremely breathable, is cools in the summer, and warm in the winter. Linen is also anti-bacterial and anti-mold. Hemp is an industrial material of the future - all parts of the plant are used. There is a great tradition in several  products from hemp in Slovakia. There are also many organic composites such as hempConcrete. Felt is a compressed sheep's wool with soapy water - so it's really environmentally friendly material. On such a small territory as Slovakia is, you can find a lot of pattern and material inspirations. Ornamental SYMBOLS are like hieroglyphics, they are intuitive and fast information. Therefore, they are suitable for use as characters in control devices - it is quick and intuitive information.