piatok 27. februára 2015

                                                       TATRA 603   -rebirth
                                  Made for Varroc Light Design Challenge: Create New Icon Auto Design & Styling in cooperation                                                        Slovanské okienko 


                                  Radegast- Slavic pagan god of sun and hospitality
                        
                        Cyril & Metod -inventors of the Slavic alphabet script , Hlaholika-Cyrilika-Azbuka

                                                                      King Svätopluk
                                                                                      (Ján Kulich)


                                                              Tri prúty - smrť Svätopluka
 Neskoršie písomné pramene prinášajú tri rôzne verzie o jeho smrti. Najstaršou a najrozšírenejšou je verzia uvedená byzantským cisárom Konštantínom Porfyrogenetom v diele O spravovaní ríše z 10. storočia. Podľa nej Svätopluk pred svojou smrťou rozdelil krajinu na tri časti a každú zanechal jednému zo svojich troch synov. Jedného potom ustanovil za hlavného vládcu. Aby im vysvetlil dôležitosť svornosti, dal im postupne zlomiť tri zviazané prúty. Keď sa im to nepodarilo, prúty rozdelil a po jednom dal synom, ktorí ich ľahko zlomili. Napriek otcovmu napomenutiu k svornosti však rok po jeho smrti medzi synmi nastali rozbroje a začali spolu bojovať. Vtedy prišli do krajiny Maďari, ktorí sa jej zmocnili. Samotný motív príbehu je písomne doložený z iránskej oblasti.

The prince of Moravia, Sphendoplokos, was valiant and terrible to the nations that were his neighbors. This same Sphendoplokos had three sons, and when he was dying he divided his country into three parts and left a share apiece to his three sons, leaving the eldest to be great prince and the other two to be under the command of the eldest son. He exhorted them not to fall out with one another, giving them this example by way of illustration: he brought three wands and bound them together and gave them to the first son to break them, and when he was not strong enough, handed them on to the second, and in like manner to the third, and then separated the three wands and gave one each to the three of them; when they had taken them and were bidden to break them, they broke them through at once. By means of this illustration he exhorted them and said: "If you remain undivided in concord and love, you shall be unconquered by your adversaries and invincible; but if strife and rivalry come among you and you divide yourselves into three governments, not subject to the eldest brother, you shall be both destroyed by one another and brought to utter ruin by the enemies who are your neighbors."


                                                            SLOVIO

   -universal language for 400000000 people http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovio